Właściciel gospodarstwa domowego jest zobligowany do organizacji kwestii odprowadzania ścieków. Leży to zresztą w jego własnym interesie. Istnieje kilka rozwiązań w tym obszarze, a jednym z nich jest montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Niemniej obawy budzi możliwość wydzielania przez oczyszczalnię nieprzyjemnych zapachów. Czy to realne zagrożenie? Sprawdzamy!

Przydomowe oczyszczalnie ścieków i inne rozwiązania

Najprostszym i zwykle preferowanym rozwiązaniem jest podłączenie gospodarstwa domowego do sieci kanalizacyjnej. Co więcej, jest to nakazywane przez przepisy prawa. Niemniej istnieją pewne wyjątki, które pozwalają zrezygnować z tego rozwiązania. Mowa o sytuacji, gdy sieć znajduje się daleko od danego gospodarstwa i podłączenie wymagałoby montażu kosztownej pompy. Poza tym czasami odległość jest na tyle duża, że nawet pompa na niewiele się zda. W takich sytuacjach pozostają dwa rozwiązania: szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Szambo to zakopany w ziemi zbiornik, do którego odprowadzane są zanieczyszczenia z domowej instalacji kanalizacyjnej. Konieczne jest regularne opróżnianie szamba, aby nie doszło do przepełnienia. Zaleca się robić to co najmniej raz w miesiącu, co rocznie generuje bardzo wysokie koszty. Szczelność zbiornika ma zapewnić brak przenikania zanieczyszczeń do gleby oraz powodowanie przykrych zapachów. W praktyce bywa z tym różnie. A co z przydomowymi oczyszczalniami ścieków? O tym w dalszej części artykułu.

Jak działają przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Podobnie jak szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków to zakopane w ziemi zbiorniki, do których odprowadza się zanieczyszczenia z gospodarstwa domowego. Różnica polega na tym, że w zbiorniku dochodzi do oczyszczania ścieków. Zanieczyszczenia są rozkładane przez enzymy lub bakterie beztlenowe, natomiast oczyszczoną wodę odprowadza się do gruntu. W efekcie ani zanieczyszczenia ani woda nie zalegają w zbiorniku. Oznacza to brak ryzyka unoszenia się nieprzyjemnych zapachów. Nie trzeba też obawiać się kosztów, ze względu na prosty proces opróżniania oczyszczalni, przeprowadzany co najwyżej raz do roku.

Zapraszamy po więcej informacji: Przydomowe oczyszczalnie ścieków Bielsko-Biała.