Audyt logistyczny magazynu to proces diagnostyczny, który ma na celu weryfikację procesów magazynowych oraz identyfikację obszarów do usprawnienia w celu poprawy efektywności logistyki magazynowej. Przeprowadza się audyty wewnętrzne i zewnętrzne. Jaka jest przewaga audytów zewnętrznych i jak często należy je wykonywać?

Doradztwo logistyczne — jak poprawić efektywność magazynu?

Doradztwo logistyczne opiera się na audycie zewnętrznym. Jego celem jest optymalizacja kosztów i lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki wprowadzeniu wskazanych przez doradcę zmian w zarządzaniu firma może zwiększyć konkurencyjność na rynku, poprawić jakość obsługi klienta i niższym kosztem przeprowadzać niezbędne procesy.

Wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw jest zastosowanie się do wskazówek audytora. Wymagają one bowiem najczęściej wprowadzenia zmian organizacyjnych, technologicznych, a czasem nawet kulturowych. Sposób funkcjonowania zakładu zwykle pozostaje niezmienny od lat, dlatego nie wszyscy pracownicy mogą być skłonni do wdrażania takich zmian. Doradztwo logistyczne ma jednak sens tylko wtedy, gdy zalecenia wchodzą w życie.

Konsulting logistyczny — nowe spojrzenie na zarządzanie magazynem

Konsulting logistyczny często oferuje zupełnie nowe spojrzenie nie tylko na same procesy w firmie. W celu skutecznej implementacji rekomendacji związanych z zarządzaniem i obsługą poszczególnych procesów często wymagane jest szkolenie pracowników w dziedzinie logistyki. Poszerzenie kompetencji i wiedzy jest bowiem konieczne zawsze tam, gdzie wykorzystujemy nowe technologie i sposoby wykonywania zadań.

Rozwój robotyki i możliwość zautomatyzowania wielu procesów wymaga kompetentnych operatorów, a można ich pozyskać z już istniejących zasobów kadrowych firmy. Konsultant logistyczny może zatem nie tylko zaproponować zmiany, ale także pomóc w ich wdrożeniach i szkoleniu pracowników. Obszerne opracowanie tego tematu znajdziesz w artykule „Doradztwo i analiza logistyczna – co oferują i kiedy warto z nich skorzystać?”.

Audyt logistyczny magazynu — czy warto przeprowadzić?

Audyt logistyczny magazynu powinno przeprowadzać się regularnie. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest audyt logistyki wewnętrzny, który wykonuje osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie magazynu lub poszczególnych działów logistyki. Znacznie rzadziej przeprowadza się audyt logistyczny zewnętrzny. Jest on spojrzeniem z zewnątrz i opiera się na rozwiązaniach dostępnych na rynku. Nie ogranicza się jedynie do stosowanych w danym zakładzie metod zarządzania procesami i realizacji zadań. Stanowi więc wsparcie logistyczne magazynu. Dzięki doświadczeniu audytora może się okazać, że przy zastosowaniu mniejszych lub większych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa koszty logistyki spadną, a zyski wzrosną.