Konsultacja psychologiczna to propozycja dla każdej osoby, która poszukuje pomocy, chce zasięgnąć porady lub porozmawiać z wykwalifikowanym specjalistą. Dzięki konsultacji u psychologa możliwe jest wyrażenie swoich emocji, uzewnętrznienie, a także zmniejszenie lęku, napięcia oraz odczuwanego stresu.

Czym jest konsultacja psychologiczna?

Konsultacja psychologiczna to spotkanie specjalisty z osobą zgłaszającą się po pomoc. W trakcie takiej wizyty największe znaczenie ma diagnoza, a więc ustalenie istnienia problemu, jego głównych objawów, przyczyn i możliwości leczenia. W trakcie konsultacji psycholog chce poznać pacjenta, zrozumieć jego trudności, a także zdiagnozować dalszy proces postępowania. Konsultacja psychologiczna jest więc szansą na spotkanie ze specjalistą, opowiedzenie o zagadnieniach, któreś dla pacjenta ważne i go nurtują. Można wyróżnić wiele przykładów zaburzeń i trudności, z którymi zgłaszają się klienci, a wśród najpopularniejszych wymienić można: trudności w budowaniu relacji z innymi, konflikty rodzinne, obniżenie nastroju, pojawienie się lęków oraz fobii, objawy nerwicowe, dolegliwości somatyczne wynikające z psychiki, a także trudności wychowawcze. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie www.cplwowska.pl, gdzie można także zapisać się na konsultację psychologiczną. 

Jak przebiega konsultacja psychologiczna?

Przebieg konsultacji psychologicznej zwykle opiera się na rozmowie specjalisty z pacjentem. W trakcie takiej rozmowy poruszane są najważniejsze dla osoby diagnozowanej problemy i trudności. Pacjent zwykle opowiada więc o swoich kłopotach, opisuje zaburzenia, a psycholog stara się je zdiagnozować, dociec przyczyny, a także zastanowić się nad możliwościami leczenia. Po wstępnym wywiadzie, a także ustaleniu oczekiwań klienta, psycholog może zaproponować plan dalszej współpracy. W przypadku, w którym psycholog ma uprawnienia psychoterapeutyczne, możliwe jest rozpoczęcie regularnych spotkań, w trakcie których nastąpi rozwiązanie problemu. Innym rozwiązaniem jest ustalenie kolejnej konsultacji psychologicznej, w trakcie której pacjent będzie mógł zwierzyć się z innych problemów lub rozszerzyć wiedzę psychologa na temat trudności. Czasami zdarza się, że problem pacjenta jest niespecyficzny i konieczne jest skierowanie do innego specjalisty, na przykład psychiatry lub seksuologa. Warto pamiętać o tym, że konsultacja psychologiczna przebiega w spokojnej i nieoceniającej atmosferze, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie lęku i stresu u klienta.