Prawidłowa eksploatacja konstrukcji użytkowych oraz maszyn jest bardzo ważnym aspektem. Od niej zależy ich długa żywotność, użyteczność czy sprawność. Poprzez eksploatację rozumiemy oczywiście prawidłowe użytkowanie, czyszczenie i konserwację.

Nie inaczej jest w przypadku konstrukcji stalowych, które są szczególnie narażone na czynniki  zewnętrzne, głównie na korozję. Takie konstrukcje trzeba regularnie doglądać pod tym kątem i w razie potrzeb właściwie je zabezpieczać. Wcześniej jednak taką konstrukcję trzeba dokładnie wyczyścić.

Jak wygląda czyszczenie konstrukcji stalowych?

Mówiąc o konstrukcjach stalowych zakładamy, że są to dużych rozmiarów konstrukcje użytkowe. Jeśli chce się pokryć je nową warstwą ochronną, należy najpierw usunąć poprzednią. Odbywa się to za pomocą np. piaskowania. Tą samą metodą usuwa się z powierzchni ewentualną rdzę. Następnie należy pozbyć się pozostałości, pyłków i zanieczyszczeń, aby nowa warstwa dokładnie przylgnęła do powierzchni stali. Kolejnym etapem jest odtłuszczenie powierzchni konstrukcji i ostateczne przygotowanie jej do położenia nowej warstwy.

Narzędzia używane do czyszczenia konstrukcji stalowych

Bez odpowiednich narzędzi dużo trudniej byłoby konserwować konstrukcje stalowe, które przecież w większości są gabarytowe. Samo czyszczenie to w większości przypadków piaskowanie. Elementem, który zdziera starą warstwę z powierzchni konstrukcji jest tu ścierniwo, metalowe lub niemetalowe.

Bezpieczeństwo w trakcie czyszczenia

Przy użytkowaniu takich urządzeń jak piaskarki przede wszystkim należy myśleć o bezpieczeństwie, nie tylko swoim. Należy pamiętać, że ścierniwo wyrzucane jest z dysz z ogromną siłą. Urządzenia do piaskowania powinny być wyposażone w system, który w przypadku upuszczenia przez pracownika automatycznie przerwie wypływ ścierniwa z dyszy. Na miejscu pracy powinno znajdować się też urządzenie filtracyjno-wentylacyjne, którego zadaniem jest odpylenie pomieszczenia, w którym pracujemy.

Bezpieczeństwo to także wybór niezawodnej konstrukcji! Odpowiednie z nich możemy znaleźć np. na stronie Metaltech.