Niezależnie od tego, czy prowadzisz dużą, czy małą flotę pojazdów, możesz zastosować natychmiastowe i skuteczne środki, które pomogą Ci zaoszczędzić na kosztach Twojej floty, a także zmniejszyć wydatki operacyjne.

Oto kilka środków, które możesz teraz wdrożyć, aby zacząć oszczędzać na kosztach paliwa:

Edukuj kierowców

Dobrze wyszkolony, zmotywowany kierowca, dobrze rozumiejący czynniki wpływające na zużycie paliwa, ma zasadnicze znaczenie dla każdego planu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów. Regularne sesje szkoleniowe powinny być dostępne dla kierowców i wdrażanych programów, które nagradzają najlepszą wydajność jazdy. Ustal cele i rankingi oraz informuj kierowców, jak mogą poprawić swoje umiejętności prowadzenia pojazdu. Na przykład zastąpienie agresywnej jazdy zachowaniami ekologicznymi może zmniejszyć zużycie paliwa o ponad 30%. Niektóre badania pokazują również, że średnie zużycie paliwa dla floty ciężarówek lub furgonetek można zmniejszyć o 7%, dzięki lepszemu zachowaniu się podczas jazdy.

Szkolenie kierowców jest często postrzegane jako wydatek, ale należy go uznać za inwestycję, która pomoże zrealizować ambicje związane z kosztami organizacyjnymi firmy.

Zwróć szczególną uwagę na czas biegu jałowego

Okresy pracy na biegu jałowym mają znaczący wpływ na zużycie paliwa i emisję CO2; wyłączenie silnika jest zawsze zalecane, gdy pojazd nie porusza się dłużej niż minutę. Pojazdy tracą paliwo podczas postoju w ruchu z uruchomionym silnikiem. Włączanie i wyłączanie silnika, podczas postoju dłuższego niż jedna minuta, pozwala kierowcom oszczędzać znaczne ilości paliwa.

Optymalizuj trasy

Korzystanie z źle zaplanowanej trasy kosztuje czas kierowców, kilometry, a co za tym idzie paliwo. Istotne jest posiadanie zaktualizowanej bazy danych klientów, najnowszych map i wcześniejszej wiedzy o prowadzonej trasie, a także warunków ruchu, aby móc skutecznie planować. Planuj trasy efektywnie, a możesz spodziewać się zmniejszenia całkowitego przebiegu i odpowiadającego mu spadku kosztów paliwa dla Twojej floty.

Sprawdź ciśnienie

Zużyte opony lub opony, które są niedostatecznie napełnione, mogą zwiększyć zużycie paliwa. Zachęć swoje zespoły do regularnego sprawdzania ciśnienia i stanu opon w pojazdach.

Regularnie serwisuj swoją flotę

Regularnie konserwowane pojazdy działają wydajniej i zużywają mniej paliwa niż pojazdy, które nie cieszą się taką samą starannością. Ciągle monitoruj koszty ponoszone przez twoją flotę. Jeśli nie ma wytłumaczenia dla wahań zużycia paliwa w niektórych pojazdach, należy przeanalizować przyczyny leżące u ich podstaw i dowiedzieć się dokładnie, co się dzieje.

Rozwiązania do zarządzania flotą i śledzenia pojazdów pomagają zmniejszyć zużycie paliwa i kontrolować wszystkie wyżej wymienione problemy. Kradzież paliwa i nieuprawnione użycie jest uporczywym problemem w wielu firmach. Moduł zarządzania paliwem pozwala kontrolować ceny paliwa. Zarządzanie paliwem dzięki odpowiedniemu systemowi pozwoli skuteczniej zarządzać kosztami.

Jak działa system kontroli paliwa?

Moduł zarządzania paliwem wykorzystuje czujniki poziomu paliwa w zbiornikach ciężarówek. Do wyboru jest kilka rodzajów czujników poziomu paliwa, z różną dokładnością i rozmiarami pomiarowymi. Każda fluktuacja poziomu paliwa jest analizowana w celu wykrycia operacji tankowania i opróżniania (kradzieży lub innych przyczyn utraty paliwa).

Możesz ustawić alarmy, aby natychmiast ostrzegać – i kierowcę – o tym, kiedy nastąpi opróżnianie. Dodatkowo, podczas pracy z modułem zarządzania kosztami, możesz porównać objętości tankowania z tymi podanymi w informacjach o kosztach paliwa (paragonach, plikach paliwowych itp.). Kontrolę paliwa umożliwia np system Flota-Online.

Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, można zainstalować dodatkowe zabezpieczenie wlewu paliwa w każdym zbiorniku, aby uniknąć kradzieży paliwa poprzez syfonowanie, jednocześnie umożliwiając ponowne napełnienie zbiornika.