Wielu z nas nie zdaje sobie na co dzień sprawy z tego, jak działa hydraulika siłowa, ani z jakich elementów się składa. Niemniej jednak to właśnie te hydrauliczne urządzenia sprawiają, że tak sprawnie działa wiele gałęzi przemysłu, których produkty i efekty ułatwiają nam życie. Sprawdź, czym jest rozdzielacz hydrauliczny i do czego służy.

Czym jest rozdzielacz hydrauliczny?

Rozdzielacze hydrauliczne PONAR są jednym z najważniejszych elementów każdego układu hydrauliki siłowej. Mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie znajdują się pompy. Po pierwsze, ich najważniejszym zadaniem jest sterowanie kierunkiem przepływu cieczy (zazwyczaj oleju hydraulicznego). Po drugie, użycie rozdzielaczy to dobry sposób na odciążenie pompy w trakcie przerw w jej pracy bądź ułożenie pompy w dowolnym miejscu układu.

Jakie są rodzaje rozdzielaczy hydraulicznych?

W przemyśle wykorzystywanych jest kilka rodzajów rozdzielaczy. Do najbardziej popularnych należą suwakowe oraz zaworowe. Te pierwsze mogą być sterowane ręcznie, elektrycznie, hydraulicznie lub elektrohydraulicznie. Ich praca opiera się na przestawianiu suwaka w taki sposób, że kieruje się ciecz jedną drogą, a druga strona zostaje odcięta.

Z kolei rozdzielacz zaworowy, zwany również grzybkowym bądź gniazdowym, reguluje sterowanie kierunkiem cieczy poprzez kulkę, która pod wpływem ruchu sprężyn otwiera bądź zamyka przepływ.

Istnieje jeszcze specjalny typ rozdzielaczy, iskrobezpieczny. Wewnątrz rozdzielacza znajdują się tłoki, które zaczynają wykonywać ruch w momencie, w którym na cewce pojawi się napięcie. Dzięki temu takie elementy mogą być stosowane w miejscach, gdzie występuje zagrożenie wybuchu (np. w kopalniach), ale też w urządzeniach, które działają w pobliżu substancji łatwopalnych.

Gdzie mają zastosowanie rozdzielacze hydrauliczne?

Rozdzielacze hydrauliczne PONAR wykorzystuje się w wielu dziedzinach przemysłu. Są nieodzownym elementem maszyn górniczych, znajdziemy je także w wózkach widłowych czy też w maszynach rolniczych. Dzięki nim układy z pompą mogą sprawnie działać.

Jeśli nie wiesz, który rodzaj i typ rozdzielaczy hydraulicznych wybrać, skonsultuj się ze specjalistami. Pamiętaj, że najważniejsza jest jakość wykonania urządzenia, by funkcjonowało bez zarzutu i zapewniało bezpieczeństwo.