Praca w IT kusi dobrymi zarobkami, tym bardziej, że powszechną formą zatrudnienia w tej branży jest umowa B2B. Niestety niesie ona ryzyko ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za popełnione błędy, zaniechania lub nawet niezależne od specjalisty IT cyberzdarzenia. Jedynym skutecznym rozwiązaniem, które ochroni informatyka, programistę lub innego specjalistę IT przed ponoszeniem kosztów pokrycia strat jest ubezpieczenie OC zawodowe dla branży IT. Dowiedz się, w jaki sposób pomoże Ci bezpiecznie pracować na kontrakcie i przekonaj się, że warto je wykupić.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie zawodowe OC?

Ubezpieczenie zawodowe OC to usługa kierowana do osób pracujących w branży IT na własny rachunek, czyli tzw. kontraktorów. Jeśli jesteś specjalistą IT i prowadzisz własną działalność gospodarczą, wykonując pracę na rzecz osób trzecich na mocy umowy B2B, a przy tym nie zatrudniasz we własnej firmie innych pracowników, możesz w ten sposób zabezpieczyć się przed ponoszeniem poważnych kosztów naprawy szkód, wyrządzonych wskutek nieprzewidzianych zdarzeń, związanych z Twoją pracą. Warto podkreślić, że wiele firm wręcz wymaga dzisiaj od swoich kontraktorów, aby wykupili ubezpieczenie OC zawodowe. Jednak nawet jeśli takiego obowiązku nie ma, to i tak coraz większa liczba specjalistów IT decyduje się na wykup polisy.

Co zyskujesz, wykupując ubezpieczenie OC zawodowe dla specjalistów IT?

Musisz pamiętać o tym, że jako osoba samozatrudniona i wykonująca pracę na rzecz osób trzecich na podstawie umowy B2B, odpowiadasz całym swoim majątkiem. Dlatego w skrajnie w skrajnie złej sytuacji może dojść do tego, że Twoja firma upadnie, Ty sam wpadniesz w zadłużenie. Tymczasem pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę mogą odpowiadać maksymalnie trzykrotnością wysokości swojej pensji.

Co jeszcze zyskujesz, wykupując ubezpieczenie OC zawodowe dla specjalistów IT?

  • Bezpieczne kontrakty – ubezpieczyciel pokrywa koszty roszczeń, które wynikają z umowy, np. pokrycie strat finansowych lub przewidziane w umowach kary. W korzystnych ubezpieczeniach zapewnioną będziesz mieć także pomoc prawną.

  • Ochrona przed cyberryzykiem – ubezpieczyciel pokrywa koszty wynikające z cyberincydentów, do których przyczyniasz się, pracując podczas pracy z klientem.

  • Ochrona poza granicami Polski – nic nie stoi na przeszkodzie, abyś pracował dla zagranicznych firm lub z dowolnego miejsca na świecie. Dobra polisa to ochrona na całym świecie.

  • Wsparcie specjalistów – w czasie naprawiania szkód może być Ci potrzebne wsparcie specjalistów, np. informatyków śledczych, prawników czy nawet PR-owców. Korzystne warunki ubezpieczenie powinny przewidywać takie wsparcie w ramach polisy.

Prowadzisz większą firmę? Zdecyduj się na ubezpieczenie dla firm IT

Firmy IT, które zatrudniają pracowników i pełnią szersze usługi IT powinny zdecydować się na zakup ubezpieczenia firm IT, które gwarantują maksymalne standardy międzynarodowej ochrony, łącząc ubezpieczenie OC z ubezpieczeniem cyber. Polisy powinny przewidywać szeroką ochronę w zakresie:

  • odpowiedzialności cywilnej zawodowej w branży IT;
  • pokrywania szkód wyrządzonych w cyberprzestrzeni;
  • roszczeń osób trzecich.

Straty poniesione wskutek błędów w pracy specjalistów IT lub nieoczekiwanych zdarzeń w cyberprzestrzeni mogą iść w ogromne kwoty, dlatego nie warto podejmować ryzyka i zdecydować się na zakup ubezpieczenia OC dla IT, które zagwarantuje bezpieczeństwo zawierania kontraktów.