Tabliczki do znaków drogowych stanowią uzupełnienie treści głównych znaków. Są nośnikiem dodatkowych informacji i są tak samo ważne, jak znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu

Uzupełnienie znaku drogowego

Tabliczki do znaków drogowych są uzupełnieniem znaku drogowego, ich głównym zadaniem jest uszczegółowienie przekazywanej informacji. Dzięki nim jest on bardziej zrozumiały oraz czytelny dla użytkowników ruchu, dlatego obowiązkiem każdego kierowcy jest zapoznanie się ze wszystkimi tabliczkami oraz umiejętność ich odczytywania.

Jeśli zwrócisz uwagę tylko na znak, pomijając dodatkową treść zamieszczoną na tabliczce, cały przykaz nie będzie kompletny. Tabliczka ta wraz ze znakiem stanowią bowiem nierozerwalną całość i są stosowane wtedy, gdy potrzebna jest precyzyjna informacja.

O czym informują tabliczki do znaków drogowych? Przykłady

Tabliczki do znaków drogowych ostrzegają przed niebezpieczeństwem, ustalają zakres obowiązywania zakazu, nakazu itd. Przekazywana przez nie informacja jest konieczna do właściwego odczytania znaku. Są tak samo ważne, jak zakazy, nakazy i znaki ostrzeżenia.

Przekazują różne informacje, np. wskazują początek drogi krętej, układ dróg podporządkowanych, początek, kontynuację lub odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania, pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną, długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje, a także informują o liczbie zakrętów lub podłużnym uskoku nawierzchni itd.

25 rodzajów znaków uzupełniających

W Polsce wyróżniamy 25 rodzajów znaków uzupełniających. Każdy z nich jest opatrzony literą T i jednym numerem – od 1 do 34. Warto też wiedzieć, że tabliczki do znaków drogowych na terenie Europy są bardzo podobne, co wnika z Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, która została uchwalona w 1968 roku w Wiedniu.

Jak wyglądają tabliczki do znaków drogowych?

Tabliczki do znaków drogowych mogą być prostokątne lub kwadratowe, mają też odpowiedni do koloru znaku kolor tła, np. biały, żółty, niebieski – np. tabliczka do znaku drogowego informacyjnego jest niebieska i widnieje na niej biały napis.

Najczęściej są one zlokalizowane pod właściwym znakiem drogowym i zawierają treść lub obraz. Zwracanie uwagi na tabliczki i bieżące odczytywanie informacji jest niezbędne w trakcie poruszania się w ruchu drogowym. Zastanawianie się, co mogą oznaczać, podczas jazdy, może doprowadzić do powstania zagrożenia w ruchu.