Ubezpieczenie samochodu chroni właściciela pojazdu przed skutkami wypadków komunikacyjnych. Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest ochroną przed szkodami spowodowanymi osobom trzecim. Szkoda, która powstała na skutek wypadku jest likwidowana z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia. Likwidacja powypadkowych szkód komunikacyjnych najczęściej wiąże się z obciążeniem znacznie przewyższającym możliwości finansowe sprawcy. W prawie cywilnym jedną z podstawowych instytucji, jest odpowiedzialność cywilna (OC) polegająca na ponoszeniu finansowych konsekwencji działania własnego lub osób trzecich, polegająca na obowiązku naprawienia szkody i przywróceniu stanu poprzedniego. Dlatego wykupienie polisy OC jest obowiązkowe i uregulowane przez ustawę z dnia 22 maja 2003 r. „o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”. Niewykupienie w obowiązującym terminie polisy OC wiąże się ze znaczną kara finansową. Są właściciele pojazdów traktujący polisę OC jak dopust boży, ale tylko do czasu nieprzewidzianego zdarzenia drogowego, gdy trzeba pokryć straty związane z wypadkiem. Polisa OC chroni sprawcę wypadku przed konsekwencjami finansowymi wypadku.

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Podstawowym, obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych (OC), które musi być zawarte najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Potwierdzeniem ważnego OC za granica jest Zielona Karta. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) jest formą ochrony życia i zdrowia kierowcy i pasażerów. Odszkodowanie uzależnione jest od procentowego uszczerbku na zdrowiu. Najczęściej NNW jest oferowane w pakiecie z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Ubezpieczenie Assistance w ruchu krajowym zapewnia pomoc techniczna i medyczną kierowcy i pasażerom, w razie wypadku, awarii lub nawet kradzieży zaistniałej na terenie Polski. Assistance jest przydatnym ubezpieczeniem dobrowolnym często dodawanym do polisy OC za darmo lub za niewielką opłatą zależnie od zakresu usług pomocowych. Przy wyjazdach zagranicznych konieczne jest rozszerzenie zakresu ochrony. Najszerszy zakres ochrony gwarantuje dobrowolna, dodatkowa polisa autocasco (AC). Jest to jedyna polisa, która może zagwarantować wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży samochodu. Zakres i cena polisy AC jest uzależniony od towarzystwa ubezpieczeniowego, dlatego przy zakupie warto skorzystać z pomocy doświadczonego agenta ubezpieczeniowego.

Jak korzystnie ubezpieczyć samochód w Gdańsku?

Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe zależą od wielkości miasta i wypadkowości na danym terenie. Gdańsk niestety należy do miast, w których opłaty są najwyższe w Polsce. Oferty firm ubezpieczeniowych mają różny zakres oferowanej ochrony i znacznie różnią się cenami. Każdy klient ma swoje wymagania odnośnie zakresu i kwoty ochrony więc nie zawsze najtańsza oferta jest najkorzystniejsza. Najlepiej poszukać odpowiedniej polisy w multiagencji ubezpieczeniowej oferującej ubezpieczenia z kilkunastu towarzystw mające różny zakres ochrony i możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb. W gdańskim Oddziale Eurofinance doradcy i mobilni przedstawiciele handlowi, z pewnością pomogą znaleźć tanią i dobrą ofertę ubezpieczenia komunikacyjnego spełniającą indywidualne oczekiwania klienta.