Od lutego 2019 r. wszystkie polskie apteki mają obowiązek weryfikacji autentyczności leków. Ma to na celu wyeliminowanie z obiegu sfałszowanych produktów leczniczych, do których dostęp niesie bardzo niebezpieczne konsekwencje dla zdrowia i życia pacjentów. W dopełnieniu obowiązków związanych z nowymi procedurami przyjmowania leków pomaga dedykowane oprogramowanie dla aptek. Jakie rozwiązanie informatyczne warto wybrać?

Oprogramowanie dla aptek i jego funkcjonalność

Oprogramowanie dla aptek dedykowane weryfikacji autentyczności leków jest bardzo przydatnym obecnie rozwiązaniem. Za jego pomocą można w prosty i szybki sposób sprawdzić, czy przyjmowane leki znajdują się w centralnej bazie danych i tym samym potwierdzić ich autentyczność. Cały proces przebiega szybko i sprawnie oraz pozwala dopełnić wszystkie wymogi, które na apteki nakłada serializacja leków i unijna dyrektywa fałszywkowa.

Każdy legalny produkt medyczny posiada na opakowaniu dwa zabezpieczenia – unikalny identyfikator (UI) oraz zabezpieczenie informujące o otwarciu opakowania. Oprogramowanie dla aptek skanuje ten pierwszy oraz sprawdza status leku w centralnej bazie danych. Pracownikom apteki pozostaje jedynie zweryfikowanie integralności opakowania i leki mogą zostać bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym prawem przyjęte i skierowane do sprzedaży.

Nowoczesne oprogramowanie dla aptek powstało w celu ułatwienia codziennej pracy aptek oraz zmniejszenia nakładów czasu i energii niezbędnych dla sprostania dodatkowym wymogom związanym z weryfikacją autentyczności leków. Niezwykle cenną funkcjonalnością, którą dysponuje dobrej jakości system, jest obsługa kodów zagregowanych. Są to kody umieszczone na paczkach transportowych, a możliwość przyjmowania leków w oparciu o nie (bez konieczności otwierania opakowań zbiorczych i skanowania każdego produktu pojedynczo) znacząco skraca czas potrzebny na przyjęcie leków i ułatwia całą procedurę.

SWAL, czyli nowoczesny System Weryfikacji Autentyczności Leków

Jednym z najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych dedykowanych aptekom jest SWAL – oprogramowanie dla aptek stworzone przez polską firmę technologiczną Lideo we współpracy z polskimi szpitalami. System Weryfikacji Autentyczności Leków jest wyposażony w kompletną funkcjonalność niezbędną do wypełnienia wymogów prawnych związanych z serializacją leków. Dostęp do jego funkcjonalności można uzyskać w dwojaki sposób – za pomocą profesjonalnego terminala skanującego lub smartfonu. System jest bardzo prosty w obsłudze, nowoczesny oraz w pełni spełniający obowiązujące wymogi prawne.

Dostarczane przez Lideo oprogramowanie dla aptek pozwala na weryfikowanie leków poprzez zeskanowanie umieszczonych na opakowaniu kodów 2D i sprawdzenie ich obecności w centralnej bazie danych. Obsługa kodów zagregowanych pozwala z kolei na przyjmowanie dużych ilości leków i zbiorczą weryfikację ich autentyczności poprzez skanowanie kodów umieszczonych na paczkach transportowych. Wgląd w historię przeprowadzonych operacji pozwala mieć pod stałą kontrolą cały proces i w razie potrzeby odtworzyć wykonane operacje, z kolei tryb online umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności bez dostępu do internetu a nawet prądu.