Centrala alarmowa to jedno z urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego. Dzięki centrali alarmowej, możliwe jest sprawne działanie pozostałych komponentów. W centrali alarmowej są zbierane oraz przetwarzane wszystkie informacje, które są zbierane przez pozostałe urządzenia alarmowe. Czytaj dalej i dowiedz się, jak wybrać właściwą centralę alarmową.

Centrala alarmowa bardzo często jest nazywana mózgiem, lub sercem każdego systemu alarmowego. W obecnych czasach istnieje wiele rodzajów centrali alarmowych: mikroprocesorowe centrale alarmowe oraz centrale analogowe, które są coraz rzadziej spotykane na rynku. W skład standardowego systemu alarmowego, poza centralą wchodzą również: urządzenia sterujące, czujki, sygnalizatory, monitoring, a nierzadko również linie telefoniczne i komputery stacjonarne.

Centrale alarmowe – jak działają?

Centrale alarmowe umożliwiają odbieranie różnego rodzaju informacji od pozostałych elementów, które wchodzą w skład systemu alarmowego. Centrale alarmowe sprawują nadzór nad bezpieczeństwem obiektów, które ochraniają. Z powodzeniem wykorzystuje się je zarówno w domowych systemach alarmowych, jak również przemysłowych systemach alarmowych, które mają nadzorować bezpieczeństwo obiektów o bardzo dużej powierzchni.

Warto pamiętać, że nadzór w przypadku systemów alarmowych nie ogranicza się jedynie do ochrony przeciwwłamaniowej. Niektóre zaawansowane systemu alarmowe, m.in. za pomocą centrali alarmowej, umożliwiają również kontrolę prawidłowego obiektu w czasie doby. Centrala alarmowa pracuje 24 godziny na dobę, a naruszenie przykładowego elementu, który wchodzi w składy systemu alarmowego, najczęściej powoduje rozpoczęcie alarmu sabotażowego.

Funkcje centrali alarmowej

Niezależnie od modelu, centrale alarmowe w większości przypadków zapewniają ten sam szereg podstawowych funkcji. Podstawowym zadaniem centrali alarmowej jest monitorowanie, rozumiane jako stała komunikacja ze stacją monitorującą (np. monitoringu). Dzięki monitorowaniu, możliwe jest przesyłanie szczegółowych informacji o wybranych zdarzeniach w czasie rzeczywistym.

Ponadto podstawową funkcją centrali alarmowej jest sygnalizacja alarmu włamania, alarmu pożarowego, alarmu technicznego, alarmu napadowego oraz alarmu pomocniczego. Zazwyczaj można się spotkać również z kontrolą dostępu, która pozwala na zamykanie lub otwieranie pomieszczeń, wyposażonych w drzwi z zamkami elektromagnetycznymi. Centrala alarmowa o wysokim standardzie, powinna również posiadać kontrolę poprawności działania, każdego elementu systemu alarmowego z osobna.

Dodatkowymi funkcjami, choć coraz częściej spotykanymi (m.in. ze względu na rosnącą popularność system typu smart dom), jest np. możliwość wysyłania powiadomień telefonicznych o alarmie. Dzięki temu, użytkownicy danego systemu alarmowego, mogą niemal natychmiast otrzymywać informacje o wystąpieniu alarmu na telefon, np. za pośrednictwem wiadomości SMS.

Coraz częściej można spotkać centrale alarmowe, które można sterować smartfonami. W większości przypadków są to pojedyncze funkcję, choć niebawem mogą zostać spopularyzowane urządzenia, w całości kompatybilne ze smartfonami, wyposażonymi w niezbędne aplikacje. Niektóre z urządzeń, umożliwiają również bieżący wydruk informacji o niemal każdym zdarzeniu w danym systemie alarmowym.

Czytaj więcej: Skuteczne systemy oddymiania