Na rynku finansowym można inwestować w wiele różnych walorów, nie tylko w papiery wartościowe, ale i różnego rodzaju instrumenty pochodne. Wśród nich znajduje się instrumenty finansowe takie jak ETF-y.

Na rynku finansowym można inwestować w wiele różnych walorów, nie tylko w papiery wartościowe, ale i różnego rodzaju instrumenty pochodne. Wśród nich znajduje się instrumenty finansowe takie jak ETF-y. Czym one są i jak inwestować w kryptowaluty właśnie za pośrednictwem ETF-ów?

Czym są ETFy?

ETF to skrót od Exchange Traded Fund, inaczej fundusz notowany na giełdzie papierów wartościowych. Można go określić jako instrument finansowy, który naśladuje wartość określonego aktywa lub zbioru kilku aktywów. Pozwala inwestorom na skuteczną dywersyfikację posiadanego portfela, bez konieczności faktycznego wchodzenia we własność poszczególnych instrumentów, np. walut, surowców i tym podobnych. ETF na złoto ma właśnie za zadanie śledzić wartość szlachetnego kruszcu, jaki reprezentuje.

Ważną cechą ETF-ów jest to, że fundusze te są przedmiotem obrotu na tradycyjnych giełdach papierów wartościowych. Jeśli zaś chodzi o ETF-y na kryptowaluty, to inwestor lokuje pieniądze w jednostki takich funduszy notowanych na klasycznej giełdzie, nie zaś na giełdzie kryptowalutowej. Mając do czynienia z ETF-em np. na Bitcoina, jest to instrument naśladujący wartość Bitcoina w czasie. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/etf-wig20-mwig40

Kryptowalutowe ETF-y

W niektórych krajach na świecie istnieją już kryptowalutowe, głównie Bitcoinowe ETF-y. Takie fundusze giełdowe znaleźć można na giełdach w Kanadzie, Brazylii, w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak również w niektórych krajach europejskich.

Kryptowalutowe ETF-y mają wiele zalet dla inwestorów, którzy interesują się tym szczególnym rynkiem finansowym, ale z różnych powodów nie są jeszcze gotowi na to, by na nim inwestować realne środki finansowe. ETF-y na kryptowaluty właściwie funkcjonują w tożsamy sposób, jak fundusze na inne, realne, tradycyjne aktywa. Mogą występować w dwóch różnych formach, mianowicie ETF-ów wspieranych fizycznie, jak i ETF-ów wspieranych przez kontrakty futures.

ETF-y wspierane przez fizyczne aktywa

Jeśli chodzi o fundusze ETF wspierane fizycznie, to firmy chcące zarządzać w ten sposób kryptowalutowymi aktywami, muszą rzeczywiście kupić na giełdzie walut cyfrowych np. Bitcoiny, aby móc następnie utworzyć fundusz reprezentujący wartość posiadanych kryptowalut. Można go dopiero wówczas wprowadzić do obrotu na giełdzie papierów wartościowych.

Inwestorzy inwestujący swój kapitał w ETFy na kryptowaluty wspierane fizycznie mogą zarabiać w momencie, kiedy wartość cyfrowej waluty dla funduszu wzrośnie. Analogicznie, jeśli spadnie, oni również odnotują straty, podobnie jak cały fundusz.

ETF-y wspierane przez kontrakty futures

Istnieje jeszcze drugi typ ETF-ów na kryptowaluty, w przypadku którego fundusz wspierany jest przez kontrakty terminowe typu futures. Nie ma tu mowy o tym, by zarządzające nim osoby musiały kupować Bitcoiny czy inne kryptowaluty na giełdach. Nie opiera się on na rzeczywistych monetach, ale na kontraktach futures na kryptowaluty. Kontrakty futures są umową kupna lub sprzedaży aktywów, np. kryptowalut, po z góry określonej cenie w określonym momencie w przyszłości (stąd i też nazwa kontraktu futures).

Ich zaletą z perspektywy samych inwestorów chcących inwestować w ETF- y oparte o kryptowaluty jest to, że są one po prostu mniej ryzykowne, niż fundusze opierające się na fizycznych aktywach. Dlaczego? Ponieważ eliminują konieczność ochrony portfeli kryptowalutowych przed zewnętrznymi atakami. Co ciekawe, bitcoinowy ETF opierający się na kontraktach futures został już zatwierdzony w Polsce, przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Czy warto inwestować w ETF-y na kryptowaluty?

Jak najbardziej inwestycje w kryptowaluty za pośrednictwem funduszy typu ETF to dobra opcja dla wszystkich inwestorów, którym brakuje wiedzy technicznej w tym temacie, ale chcieliby wejść na rynek kryptowalut. Nie muszą jej posiadać, by inwestować w ETF-y na przykład na Bitcoina. Z uwagi na fakt, że takie fundusze są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych, podlegają regulacje i są bezpieczne. Są chronione przed manipulacją cenami dzięki działalności organów regulacyjnych giełdy wobec nich.