Utrzymanie płynności finansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach to zadanie szczególnie trudne w przypadku nowo otwartych firm oraz styczności z kontrahentami, który nie opłacają faktur w terminie. Instytucje finansowe, takie jak firmy faktoringowe stały się rozwiązaniem dla wielu działalności, którym umożliwiły rozwój.

Dla kogo jest e-faktoring?

Usługa finansowania przedsiębiorstw przeznaczona jest przede wszystkim dla mikro, małych i średnich firm, którym zależy na utrzymaniu płynności finansowej. Przeszkodą w tym często byli klienci, którzy albo nie opłacali w terminie faktur albo nawiązywali współpracę tylko wtedy, gdy firma zgodziła się wystawić fakturę z odroczonym terminem spłaty. Było to o tyle niekorzystne dla rozwoju przedsiębiorstwa, że powstałe wyniku takiego działania luki finansowe przyczyniały się do braku możliwości uregulowania własnych zobowiązań.

E-faktoring zatem poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia stały dopływ kapitału obrotowego. Dodatkowo korzystając z https://nfg.pl/, firma może mieć pewność, że będzie miała szybki dostęp do środków finansowych. W zależności od wybranego rodzaju faktoringu, firma może przenieść ryzyko niewypłacalności dłużnika na firmę faktoringową.

Podmioty i rodzaje faktoringu

Usługa polega na odkupieniu przez faktora wierzytelności od faktoranta, które zobowiązał się zapłacić dłużnik faktoringowy. Faktor przekazuje środki na konto faktoranta, a ten reguluje należności, gdy dłużnik faktoringowy opłaci fakturę.

Faktorem jest firma faktoringowa, faktorantem przedsiębiorstwo, a dłużnikiem faktoringowym kontrahent, na którego faktura została wystawiona.

Faktoring podzielić można według tego, kto będzie ponosił konsekwencje niewypłacalności ze strony kontrahenta. Kiedy faktor może ubiegać się o zwrot środków do faktoranta, jeśli kontrahent nie ureguluje płatności, mowa o faktoringu niewłaściwym. Faktoringiem właściwym jest sytuacja, w której ryzyko związane z nieopłaceniem faktur spada na faktora. Faktoring mieszany jest połączeniem tych dwóch.