Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna tworzy standardy dla licznych dziedzin. Calem wielu norm ISO jest zapewnienie bezpieczeństwa w danym obszarze działalności. Poniżej znajdziesz systemy, które dotyczą kluczowych kwestii podczas prowadzenia firmy.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Norma ISO 27001 obejmuje szereg zagadnień związanych z powstawaniem, przechowywaniem, udostępnianiem i utylizacją informacji. System ten dotyczy zarówno danych przechowywanych w formie cyfrowej, jak i dokumentów papierowych. Dzięki wprowadzeniu zasad ISO 27001 ograniczone jest ryzyko niepowołanego użycia informacji, utraty, czy też ich uszkodzenia w organizacji. Aby dowiedzieć się więcej o korzyściach z wdrożenia tego systemu warto zajrzeć tu: http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/Information+Security

System Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

System ISO 45001 jest pierwszą na świecie międzynarodową normą. Celem tego systemu jest zapewnienie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy dla pracowników firmy. Ponadto wdrożenie normy pomaga zredukować poziom ryzyka wypadków w miejscu pracy oraz rozwoju chorób, które wynikają z wykonywania danej pracy. Jednym z ważnych zasad normy jest ciągłe doskonalenie, dzięki czemu organizacja, która wprowadzi ją w życie może liczyć na stopniową poprawę wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

ISO 22000 jest przykładem normy, która jest dedykowana ściśle dla firm działających w branży spożywczej. Dzięki jej wdrożeniu zapewnione jest bezpieczeństwo żywności podczas, produkcji, dystrybucji i magazynowania. Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest zastosowanie interaktywnej komunikacji, jednolitego systemu zarządzania w całym łańcuchu dostaw oraz regularnej kontroli zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności.

Oczywiście w zależności od profilu działania biznesu, to tej listy można dodać jeszcze inne standardy.