Zawory oddechowe to istotny element instalacji bezciśnieniowej i niskociśnieniowej. Stanowią ochronę zbiorników w przemyśle, ponieważ zabezpieczają je przed jego rozerwaniem – do którego mogłoby dojść przez przekroczenia wewnątrz dopuszczalnego poziomu podciśnienia lub nadciśnienia. Konieczność montażu zbiorników wynika z regulacji aktów prawnych. Zawory oddechowe stosowane są w wielu gałęziach przemysłu, najczęściej w przemyśle chemicznym, budowlanym, wydobywczym czy petrochemiczno-rafineryjnym.

Rola zaworów oddechowych a ochrona zbiorników

W ochronie zbiorników w przemyśle ważną rolę spełniają zawory oddechowe, przeznaczone do instalowania na rurkach oddechowych zbiorników i produktów buforowych. Zawory oddechowe pełnią funkcje zabezpieczające, odpowiadając za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia we wnętrzu zbiornika i chroniąc przed dostawaniem się nieczystości do środka zbiornika. Wykorzystywane są także, gdy zachodzi konieczność zastosowania poduszki powietrznej z gazu obojętnego. W tym celu w zbiorniku stale utrzymywana jest atmosfera ochronna (utrzymująca lekkie nadciśnienie), a zawór oddechowy umożliwia zachowanie odpowiedniego nadciśnienia i wyeliminowanie strat gazu obojętnego. W czasie standardowej pracy, zawory oddechowe utrzymują formę zamkniętą. W przypadku przekroczenia granicznych wartości ciśnienia – samoczynnie otwierają się i zapobiegają eksplozji przez nagły skok ciśnienia.

Wybór zaworów – na pozwracać uwagę?

Przy wyborze zaworów oddechowych warto pamiętać, że pełni on funkcję zaworu bezpieczeństwa, warunkującym poprawną pracę instalacji. Warto go regularnie serwisować, ponieważ ma on chronić instalację i dbać o środowisko. Z uwagi na konstrukcję zbiornika, najbardziej pożądanym nadciśnieniem i podciśnieniem są te zbliżone do zera. Kupując zawór, warto wybrać produkt dobry jakościowo, który będzie wykonany z materiału odpornego na panujące warunki. Dobrze jest zwrócić uwagę jego wymiary, masę i stopień skomplikowania konstrukcji, ponieważ będzie to miało konsekwencje w kosztach serwisowania.

Rodzaje zaworów oddechowych

Zawory oddechowe dzielą się na dwa typy, które warunkują kierunek ich przepustowości. Zawory podciśnieniowe mają wyrównywać niedobór gazu wewnątrz zbiornika, a nadciśnieniowe – odprowadzać nadmiar gazu i zapobiegać eksplozji. Spotyka się również zawory dwustronnego działania, czyli nadciśnieniowo-podciśnieniowe. Zależnie od tego, jaki produkt magazynowany jest w zbiorniku, są one wykonane z materiałów różnego rodzaju: stali kwasoodpornej, stali węglowej, tytanu, aluminium, czy tworzyw sztucznych. Zawór oddechowy na zbiorniku może także zostać wyposażony w płaszcz grzejny, który warunkuje użytkowanie go na zewnątrz.