Wyłącznik silnikowy: do czego służy i jak działa?

Wyłącznik silnikowy: do czego służy i jak działa?

Silniki elektryczne wymagają zabezpieczenia przed przegrzaniem czy spaleniem w następstwie wzrostu przepływającego przez nie prądu znamionowego. Dlatego w każdym obwodzie, tuż przed stycznikiem, zaleca się umieścić wyłącznik silnikowy, który obniży ryzyko wystąpienia takiego zagrożenia.

Czym jest wyłącznik silnikowy i jaką pełni funkcję?

Wyłączniki silnikowe to urządzenia sterowane ręcznie. Wykorzystuje się je do łączenia i rozdzielania obwodów oraz ochrony silników przed skutkami zakłóceń funkcjonowania jednostki napędowej, spowodowanych uszkodzeniami lub trudnymi warunkami pracy. Zabezpieczają przed:

  • zwarciami powstałymi na skutek nadmiernych naprężeń mechanicznych, elektrycznych lub cieplnych;
  • przeciążeniami pojawiającymi się przy przekroczeniu wartości znamionowej prądu (mogą je wywołać np. nadmierne obciążenie silnika lub jego nieprawidłowy rozruch);
  • zanikiem fazy wynikającym z awarii sieci, które mogłoby doprowadzić do uszkodzenia jednostki napędowej.

Co więcej, w przypadku zablokowania rozruchu napędu, przy jednoczesnym braku odcięcia zasilania, przez uzwojenia przepływa prąd o dużej mocy i nagrzewa je, w czego efekcie może dojść do zwarcia międzyfazowego lub zwarcia uzwojeń skutkujących spaleniem silnika. Wyłączniki silnikowe, dzięki wbudowanym wyzwalaczom: termicznym (zabezpieczenie przeciążeniowe) oraz elektromagnetycznym (zabezpieczenie zwarciowe), zapobiegają takim sytuacjom.

Jak działa wyłącznik silnikowy?

Wyłączniki silnikowe reagują na zmiany prądowe w obwodzie. W przypadku przekroczenia wartości prądu znamionowego, nastawionego na zabezpieczeniu, elektromagnes, znajdujący się w urządzeniu, wywołuje działanie wyzwalacza. Ten z kolei doprowadza do rozdzielenia styków głównych wyłącznika napędu, przez co dochodzi do powstania przerwy w obwodzie. Obieg prądu zostaje przerwany, a zasilanie dopływające do silnika odcięte, w związku z czym następuje zatrzymanie jednostki napędowej.

Czym jest wyłącznik silnikowy i jaką pełni funkcję?