Profesjonalne usługi z zakresu obróbki tworzyw świadczone są przez wyspecjalizowane w tym celu firmy.

Profesjonalne usługi z zakresu obróbki tworzyw świadczone są przez wyspecjalizowane w tym celu firmy. Dysponują one odpowiednim zapleczem technicznym, które gwarantuje wykonanie usługi na najwyższym poziomie. Przykładem realizacji tego typu może być wycinanie laserowe bądź toczenie CNC. Obie usługi różnią się nieco metodą działania.

Precyzyjne wycinanie laserowe

Nadanie wybranego kształtu tworzywu wymaga wykorzystania odpowiednich maszyn, które wzbogacone są o nowoczesne i innowacyjne rozwiązania. Zastosowane w nich funkcje pozwalają z pełną precyzją oraz dokładnością uformować określony kształt. Wycinanie laserowe, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się przy udziale specjalistycznego lasera. Technologia ta umożliwia powtarzalność, dzięki czemu jesteśmy w stanie stworzyć wybraną ilość identycznych elementów. Profesjonalny sprzęt bez problemu poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi zleceniami.

Istotne znaczenie ma wiedza odnośnie specyfikacji tworzyw poddawanych procesowi wycinania laserem. Personel musi być zaznajomiony z cechami tworzywa, bowiem wówczas jest w stanie wykonać usługę najwyższej jakości. Znaczenie ma również dokładna znajomość obsługi maszyn. Ich budowa jest skomplikowana, a nieumiejętna obsługa wiązać się może z niestaranną realizacją zlecenia.

Nadanie kształtu tworzywu poprzez toczenie CNC

Kolejną metodą obróbki tworzyw jest toczenie CNC. Polega ono na skrawaniu, które wykonywane jest przez specjalne tokarki, wyposażone w nóż tokarski. Obracający się element poddawany jest obróbce, aż osiągnie finalny kształt. Najczęściej wykorzystuje się dwie metody toczenia. Pierwszą z nich jest toczenie wzdłużne, polegające na ustawieniu noża tokarskiego w sposób równoległy do osi obrotowej przedmiotu. Kolejną metodą jest toczenie poprzeczne. Możliwość ta opiera się na ułożeniu noża prostopadle do osi obrotu elementu. Warto zaznaczyć, iż usługa tego typu dotyczy przedmiotów o kształcie brył obrotowych. Na końcowy efekt wpływ ma wiele czynników – np. użyta siła, głębokość skrawania, prędkość czy kierunek posuwu noża. Najczęściej toczenie CNC wykorzystuje się przy produkcji elementów wykorzystywanych do budowy maszyn bądź urządzeń. Atutem tego typu usługi jest możliwość tworzenia powtarzalnych elementów. Cecha ta sprawdzi się szczególnie w przypadku seryjnych produkcji.

Nadanie barwy utworzonych elementów odbyć się może poprzez malowanie proszkowe. Również w tym przypadku wykorzystuje się specjalistyczne maszyny, które z niezwykłą dokładnością pomalują każdy typ powierzchni.