Tachograf to obowiązkowy element wyposażenia niemal każdego komercyjnie wykorzystywanego dużego pojazdu. Co trzeba o nim wiedzieć?

Jest 20 grudnia 1985. W krajach Wspólnoty Europejskiej wchodzi życie uchwalona rok wcześniej ustawa wprowadzająca obowiązek stosowania tachografów w autobusach i samochodach ciężarowych. Choć same urządzenia nie były już wtedy nowością, a ich użycie było prawnie wymagane w niektórych – na przykład w Holandii – krajach Wspólnoty, to wspomnianą datę można uznać przełom w regulacjach dotyczących europejskiego transportu. Tachografy nadal są obowiązkowe, z tym że miejsce modeli na papierowe tarczki zajęły urządzenia elektroniczne.

W jakich pojazdach należy stosować tachograf?

Zgodnie z przepisami (w Polsce obowiązującymi od 1 stycznia 1996), w tachografy muszą być wyposażone wszystkie auta ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton oraz autobusy, jeśli ich dmc wynosi ponad 10 ton. Według prawa, obowiązek ten dotyczy jedynie pojazdów, których przeznaczeniem jest praca w motoryzacji, z zwłaszcza w transporcie towarów lub osób. Wyjątek stanowią samochody:

  • poruszające się z prędkością do 40 km/h;

  • należące do służb ratunkowych;

  • uszkodzone;

  • niewykorzystywane komercyjnie (o ile dmc nie przekracza 7,5 tony);

  • starsze niż 25 lat

Tachografy cyfrowe – czy są obowiązkowe?

Najpopularniejsze są obecnie tachografy cyfrowe. W dużej mierze to wynik przepisów, które weszły w życie w 2006 (więcej na ten temat powiemy za moment). Na rozpowszechnienie tej technologii wpływ miały jednak nie tylko względy prawne. Tachograf cyfrowy może też posłużyć jako aplikacja do monitoringu floty. Urządzenie przesyła do fleet managera dane o położeniu, czasie pracy i ewentualnym przekroczeniu przepisów przez dowolnego kierowcę. To pozwala nie tylko uniknąć kar, ale też wydajnie planować kursy.

Tachografy analogowe – kiedy można stosować?

Choć polskie prawo nakłada obowiązek stosowania urządzeń cyfrowych, obowiązek ten dotyczy jedynie pojazdów, które po raz pierwszy zostały zarejestrowane przed 30 kwietnia 2006. W pozostałych samochodach bez przeszkód mona stosować tachografy analogowe. Warunek dopuszczenia ich do użytku jest jeden – urządzenie powinno być w stu procentach sprawne.