Praca drwala jest nie tylko męcząca oraz wyczerpująca, ale też wysoce niebezpieczna. Warunkiem jej wykonywania jest odpowiednio dobrana odzież robocza, która ma za zadanie zabezpieczać kluczowe części ciała pracownika.

Co mówi ustawa?

Odzież robocza i zakres definiowana jest tutaj przez ustawę i każda osoba zatrudniająca danego pracownika na stanowisku drwala musi spełnić jej wymogi. Zgodnie z artykułem 2376 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 kodeksu pracy każdy pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające ich przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować ich o sposobach posługiwania się tymi środkami. Oznacza to, że na pracodawcy spoczywa obowiązek kupienia i dostarczenia takiej odzieży, która właściwie zabezpiecza bezpieczeństwo danego pracownika, a jednocześnie spełnia wszelkie wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Co więcej, w myśl ustawy pracodawca nie ma prawa dopuścić pracownika do wykonywania danego zajęcia, jeśli ten nie zgodzi się na założenie odpowiedniej odzieży roboczej, a jej brak będzie zagrażał bezpośrednio jego bezpieczeństwu.

Zagrożenia w lesie

Praca w lesie związana jest z wieloma zagrożeniami. Każda wycinka drzew, gałęzi czy nawet krzaków może oznaczać uderzenie oraz przygniecenie przez ścięte drzewo lub gałęzie, upadek na tym samym poziomie, urazy mechaniczne, takie jak zranienie, otarcia, przekłucia czy przecięcia skóry. Występuje tu też zagrożenie związane z samą pracą na otwartym terenie. Chodzi o hałas spowodowany przez piły czy nawet same zabrudzenia. Tym samym drwal powinien przed wyruszeniem do lasu zostać wyekwipowany w odpowiedniej jakości odzież roboczą, która w możliwie jak największym stopniu zminimalizuje zagrożenia wynikające z charakteru pracy. Ubrania powinny być tutaj zrobione z materiału, który jest odporny na przecięcie piłą. Chodzi tu nie tylko o kurtki, ale także odpowiednio zaprojektowane spodnie. Odzież powinna spełniać też wymagania przeciwdeszczowe, a drwal musi mieć na sobie środki ochrony głowy. Dodatkowym wymogiem jest też posiadanie kurtek ostrzegawczych, które najczęściej wyróżniają się po prostu kolorem.

Na wyposażeniu znaleźć się też powinny środki ochrony twarzy i oczu, chodzi tutaj o przyłbice z siatki oraz odpowiednio dobrane nauszniki przeciwhałasowe. Bardzo ważne są rękawice ochronne przeciwpoślizgowe, buty z antypoślizgowymi podeszwami i stalową lub kompozytową ochroną palców, lub buty gumowe antyprzecięciowe z ochroną palców. Wszystkie te elementy ubioru mogą w znacznym stopniu ochronić nas przed ewentualnymi konsekwencjami wypadków. Brak takiej odzieży może co oczywiste skutkować nieszczęściem w postaci utraty zdrowia czy nawet życia. W takim przypadku pracodawca, który nie dopełnił wszelkich formalności związanych z zapewnieniem nam odpowiedniej jakości odzieży, odpowiadać będzie karnie i najpewniej nie uniknie wypłacenia poszkodowanemu pracownikowi stosownego odszkodowania.