Już 1 lipca 2019 roku ruszają w Polsce Pracownicze Plany Kapitałowe. Do programu zapisana zostanie większość osób w wieku od 18 do 55 lat. Na czym polega ten system oszczędzania?

Młodzi ludzie rzadko zastanawiają się nad kwestiami związanymi z emeryturą. Temat ten zaczyna jednak nabierać znaczenia wraz z upływem czasu i w pewnym momencie staje się kluczowy. Dlatego im wcześniej zaczniemy o tym myśleć, tym lepiej! A w 2019 roku jest ku temu idealna okazja. Od 1 lipca tego roku w Polsce pojawią się Pracownicze Plany Kapitałowe. Co to jest?

Pracowniczy program kapitałowy to system dobrowolnego, prywatnego oszczędzania współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Zgromadzone w nim prywatne oszczędności pracowników mogą być wykorzystane po 60. roku życia.

Choć do kapitałowych planów pracowniczych zostaną automatycznie zapisane prawie wszystkie osoby zatrudnione w wieku 18 – 55 lat, w każdym momencie można się z nich wypisać. Każdy pracodawca będzie jednak miał obowiązek ich utworzenia. Z obowiązku tego zwolnieni będą jedynie mikro przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 osób – pod warunkiem, że wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z wpłat na PPK – a także pracodawcy, którzy w dniu objęcia ich przepisami ustawy będą posiadali funkcjonujący Pracowniczy Program Emerytalny ze składkami min. 3,5 proc. i udziałem pracowniczym min. 25 proc.

Na czym polega program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Pracownik uczestniczący w Pracowniczych Planach Kapitałowych będzie mógł odprowadzać dwa rodzaje składek –podstawową, w wysokości 2 proc. wynagrodzenia brutto i dodatkową wynoszącą do 2 proc. wysokości wynagrodzenia.

Co istotne, osoby, których wynagrodzenie nie przekracza 120 proc. minimalnego wynagrodzenia, będą mogły odprowadzać składkę mniejszą niż 2 proc. jednak nie niższą niż 0,5 proc. dochodów brutto. Wysokość składki określa pracownik w specjalnej deklaracji i może ją zmienić w każdym momencie.

Składki odprowadzać będą nie tylko pracownicy, ale także pracodawcy i… państwo. Zatrudniający będzie miał obowiązek przelewania co miesiąc wpłat na konto uczestnika PPK. Tak jak w przypadku zatrudnionych, może to być składka podstawowa i dodatkowa. Składka podstawowa – obowiązkowa – wyniesie 1,5 proc. pensji brutto pracownika, zaś dodatkowa, dobrowolna – do 2,5 proc. wysokości pensji brutto.

Ustawa o PPK przewiduje także jednorazową wpłatę powitalną od państwa w wysokości 250 zł, wpłacaną na rejestr PPK uczestnika w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału. Uczestnik planów kapitałowych otrzyma również co roku dopłatę roczną w wysokości 240 zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe – których pracodawców obejmą w 2019 roku?

Pracowniczy Program Kapitałowy uregulowany jest ustawą z 4 października 2018 roku. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Jednak zapisy ustawy o PPK będą wdrażane etapami. Pierwsze grupy pracodawców – zatrudniających powyżej 250 pracowników – przystąpią do PPK już 1 lipca 2019 r. Następnie, stopniowo do tej grupy będą dołączali kolejni zatrudniający. Najpóźniej – bo dopiero w 2021 r. – program obejmie swoim zasięgiem małe firmy.

Pracownicze Plany Kapitałowe to idealna okazja do tego, by po zakończeniu kariery zawodowej otrzymywać znaczny dodatek do emerytury. Przykładowo osoba zarabiająca 3 tys. zł brutto, która przystąpiła do PPK w wieku 25 lat i odprowadzała tylko składkę podstawową będzie prawdopodobnie, poza emeryturą, otrzymywać co miesiąc blisko 490 zł! Więcej informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych dostępnych jest na stronie https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.