Współczesne zarządzanie projektami w nowoczesnych firmach, bez względu na dziedzinę bardzo często powiązane jest choć w części z metodami bazującymi na Agile. Jeżeli projekty prowadzone są w pełni tradycyjnie, warto osoby odpowiedzialne za nie przeszkolić w zakresie zwinnych metodologii. Pozwoli to na inne spojrzenie na pracę i jej zoptymalizowanie pod kątem najlepszego podejścia. Pomoże w tym z pewnością dobre szkolenie Agile.

Czym jest metodyka Agile?

Agile określane jest mianem nowoczesnego podejścia do projektowania, choć jego początki sięgają roku 2001 i dotyczą metodologii zwinnego wytwarzania oprogramowania. Tak zwany manifest Agile powstał w związku z szukaniem rozwiązania na skuteczny i wydajny sposób tworzenia projektów IT we współpracy z wymaganiami klienta, tak, by na każdym etapie były one spełniane. Manifest zdefiniowany został podczas warsztatów współprowadzonych przez Dave Thomasa, a po publikacji w sieci internetowej zyskał ponadprzeciętną popularność. Od tego czasu również szkolenia z zakresu Agile powoli przybierały na popularności, choć początkowo dotyczyły głównie zakresu software development. 

Zastosowanie zwinnych sposobów zarządzania projektem

Głównymi zasadami według Agile Manifesto są:

  • procesy i narzędzia zastępujemy osobami i interakcjami,
  • wszechstronna dokumentacja zastąpiona działającymi wersjami roboczymi, które są miarą postępu projektu,
  • Stała współpraca z klientem,
  • Szybkie reagowanie na zmianę zamiast sztywnego planu.

Wdrażanie tych zasad do biznesu nie powinno opierać się na sztywnym stosowaniu się do konkretnej listy. Jest to bardziej zmiana filozofii prowadzenia przedsiębiorstwa i podejścia do zadaniowości i interakcji z klientem. Dobre szkolenie Agile, które warto by dotyczyło zarówno Product Managerów, jak i osób odpowiedzialnych za wytwarzanie. Metoda małych kroków, w których na każdym etapie iteracji powinna następować interakcja z klientem, pozwala docelowo w wielu dziedzinach na uzyskanie lepszych rezultatów. Jedynie produkt, usługa, która się sprzedaje ma znaczenie, więc to ona powinna determinować działania.

Jak znaleźć dobre szkolenia z Agile?

Wprowadzenie elementów Agile do przedsiębiorstwa z tradycyjnym podejściem do zarządzania może być trudne. Dlatego też warto, by osoby za to odpowiedzialne miały doświadczenie i odbyły odpowiednie kursy. Zwinne podejście to pewnego rodzaju filozofia, która tylko w odpowiedni sposób przedstawiona, a najlepiej – doświadczona może mieć rację bytu. Dlatego tak ważne jest dobre szkolenie Agile, które rozwiewa wszelkie wątpliwości, pozwala na interakcje. Najlepiej szukać ich przez system poleceń, w sprawdzonych, doświadczonych miejscach.

Zalety wprowadzenia podejścia Agile

Dzięki zmianie metod zarządzania projektowaniem i wytwarzaniem produktu w biznesie, czy to z tradycyjnych na zwinne, czy wprowadzeniu elementów Agile, biznes najczęściej wiele zyskuje. Jest to swoiste wyjście do klienta, a także jednoczenie działań zespołu we wspólnym dążeniu do celu. Właściwie przeprowadzone dzięki wydajnym szkoleniom pozwala docelowo na zwiększenie zysków firmy.