Dmuchawa bocznokanałowa, czyli potocznie pompa, kompresor lub turbina, ma za zadanie przy pomocy ruchu wirnika sprężyć gaz do odpowiednio niskich ciśnień.

Dmuchawa powietrza może być zaprojektowana jako jedno, dwu lub trzystopniowa (ilość komór sprężania). Dla pomp jednostopniowych osiągany spręż przyjmuje wartości ok. 300mbar, przy dwóch stopniach wartość ta podnosi się ok. 500mbar, z kolei dla urządzeń trzystopniowych spręż zawiera się w przedziale od 600 do 1050mbar absolutnych. Przy wzrastających wartościach sprężu zmniejsza się wydajność pomp, która jest kolejnym ważnym parametrem charakteryzującym dmuchawy bocznokanałowe. Wartości wydajności dmuchaw powietrza powinny znajdować się w zakresie 40-2100 m3/h.

Kompresory bocznokanałowe znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Wykorzystuje się je w wersji nadciśnieniowej oraz podciśnieniowej. Przykładami aplikacji urządzeń bocznokanałowych jest transport pneumatyczny substancji sypkich, osuszanie, napowietrzanie zbiorników bądź oczyszczanie ścieków.

Przy oczyszczaniu ścieków pompa bocznokanałowa napowietrza związki organiczne umożliwiając tym samym ich rozkład biologiczny. Brak odpowiedniego stężenia tlenu w ściekach powoduje utworzenie obszarów beztlenowych co może skutkować powstawaniem substancji toksycznych. Wartość tlenu zapewniająca optymalny rozkład ścieków to 2gO2/m3. W oczyszczalniach ścieków w skład układu zapewniającego powietrze do ścieków wchodzi dmuchawa bocznokanałowa, rurociągi, zawory i dyfuzory. Dyfuzor napowietrzający odpowiada za produkcję niewielkich pęcherzyków powietrza, które dzięki swojemu rozmiarowi lepiej rozpuszczają się w ściekach. Metoda oczyszczania oparta na napowietrzaniu drobnopęcherzykowym jest proekologiczna, a także może przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni. Dmuchawy bocznokanałowe wykorzystywane w oczyszczalniach ścieków są urządzeniami bezobsługowymi pracującymi w sposób ciągły. Napowietrzanie ścieków wykorzystywane jest w zakładach oczyszczania miejskiego, ale również w oczyszczalniach prywatnych.

Na rysunku został przedstawiony schemat przyłączeniowy dmuchawy bocznokanałowej wytwarzającej nadciśnienie. Istotnym elementem wyposażenia całego systemu jest zawór bezpieczeństwa, który odpowiada za upust nadmiaru powietrza w przypadku zamknięcia układu np. gdy przepustnice na rurociągu są zablokowane. Dzięki takiemu rozwiązaniu pompa nie ulega przegrzaniu. Dla podniesienia bezpieczeństwa pracy dmuchawy stosuje się także termik i zabezpieczenie prądowe, które umieszcza się w układzie elektrycznym pompy. Sterowanie dmuchawami odbywa się przez falownik (przemiennik częstotliwości) ukazany na rysunku poniżej.

Po więcej informacji oraz pełną ofertę dmuchaw bocznokanałowych jednostopniowych oraz dwustopniowych zapraszamy na stronę www.pneumat.com.pl.

Artykuł przygotował Dział Techniki Próżniowej w Pneumat System