Szukasz skutecznego systemu, dzięki któremu zarejestrujesz zdarzenia zachodzące na Twojej posesji lub w publicznym obiekcie. Najlepszym wyborem okaże się monitoring CCTV, czyli Closed Circuit Television. Z tego artykułu dowiesz się, jak działa system monitoringu CCTV i poznasz wszystkie korzyści, jakie płyną z korzystania z niego.

Jak działa system monitoringu CCTV?

System monitoringu CCTV przeznaczony jest do nadzorowania miejsc znajdujących się w zasięgu kamer, które składają się na cały system. Obraz z kamer może być wyświetlany w czasie rzeczywistym lub odtwarzany, bowiem wśród urządzeń systemu zawsze znajduje się monitor CCTV. Cały system jest na tyle skuteczny, uniwersalny i popularny, że jest wykorzystywany do monitorowania obiektów handlowych, przemysłowych, posesji prywatnych, a nawet fragmentów przestrzeni miejskiej.

Jakie możliwości daje system monitoringu CCTV?

Monitoring CCTV jest wykorzystywany do nadzorowania obiektów o różnym przeznaczeniu. Daje możliwość nie tylko nadzorowania zdarzeń, jakie zachodzą w tych obiektach za sprawą ludzi, ale również kontrolowania urządzeń technicznych, takich jak np. ruchome schody czy windy. Korzystanie z monitoringu CCTV umożliwia:

  • odtworzenie zdarzeń w celu ustalenia ich przebiegu lub też rozpoznania sprawcy;
  • powiadomienie służby ochrony lub wezwanie policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego;
  • rozpoznawania wszelkich nieprawidłowości, jakie mogą mieć miejsce w obiekcie;
  • zlecenie obsłudze technicznej serwisu urządzeń, które ulegają awarii.

Monitoring CCTV okazuje się bezcenny również w sytuacjach poważniejszego zagrożenia. Wówczas ochrona obiektu może niezwłocznie zarządzić ewakuację osób przebywających w budynku lub zamknięcie jego części.

Bezprzewodowy monitoring CCTV

W erze przewodowej montaż monitoringu CCTV w funkcjonujących już obiektach było problematyczne ze względu na konieczność ingerowania w jego stan techniczny. Dlatego monitoringi te instalowane były w czasie budowy lub generalnych remontów – konieczne było bowiem poprowadzenie i ukrycie wszystkich przewodów. Bezprzewodowe kamery IP Wi-Fi montuje się bezinwazyjnie, dlatego też bezprzewodowy monitoring CCTV można zainstalować w dowolnym momencie. Ich ogromną zaletą jest przesyłanie czystego obrazu, pozbawionego zakłóceń, czego nie oferowały użytkowane wcześniej kamery przesyłające sygnał drogą radiową. Co więcej – posiadają własne systemy zasilania, dzięki czemu nie ma konieczności wymiany baterii.

Monitoring CCTV a usługi ochroniarskie

Kamery IP dają możliwość przesyłania obrazu do odległego miejsca, w którym znajdują się monitor oraz rejestrator monitoringu. Dzięki temu obraz może być przesyłany bezpośrednio do siedziby firmy ochroniarskiej, która pracuje przy ochronie obiektu. Jest to funkcja bardzo cenna również dla właścicieli prywatnych posesji – pod ich nieobecność ochrona może reagować na zdarzenia, które mają miejsce na terenie posesji.

Funkcje nowoczesnych systemów CCTV

Współczesne systemy monitoringu CCTV posiadają zaawansowane, cyfrowe opcje, które podnoszą funkcjonalność monitoringu. Możliwe jest np. natychmiastowe powiadomienie operatora o zdarzeniu, komunikacja z komputerami PC, wykrywanie ruchów w zasięgu kamer czy kompresja danych.