Szybki rozwój technologii sprawił, że wirtualizacja to obecnie coraz powszechniejsze zjawisko. W dziale IT proces ten w ostatnich latach rozwija się naprawdę szybko i nic nie wskazuje na to, aby uległo to zmianie. Nic dziwnego, wirtualizacja pozwala bowiem na obniżenie kosztów zarówno sprzętu, jak i obsługi. Rozwiązanie to jest coraz częściej wykorzystywane w małych firmach i prywatnych domach. Warto więc przyjrzeć się bardziej owemu tematowi i poznać więcej zalet wirtualizacji.

Czym jest wirtualizacja?

Wirtualizacja to w skrócie proces symulowania, w którym zastępuje się fizyczne urządzenia specjalnymi maszynami wirtualnymi. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu symuluje się istnienie zasobów logicznych, które wykorzystują zasoby fizyczne ustalone podczas konfiguracji. Brzmi to nieco skomplikowanie, jednakże proces ten przynosi wiele korzyści np. w postaci efektywniejszego wykorzystywania istniejących zasobów sprzętowych środowiska informatycznego poprzez jego dowolne modyfikowanie i dostosowywanie do wymogów użytkownika.

Zalety wirtualizacji

Wykorzystanie nowoczesnego rozwiązania technologicznego jakim jest wirtualizacja niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki niej możliwe jest między innymi uruchomienie dowolnego systemu operacyjnego na danym komputerze lub sprawdzenie działania niepewnej aplikacji. Dzięki temu, że wirtualne systemy to osobne byty, nawet w przypadku uszkodzenia bądź skasowania przez nas plików, nie będzie miało to negatywnego wpływu na pracę serwera czy komputera personalnego. Należy pamiętać, że w przypadku gdy potrzebujemy serwera do małej strony internetowej, nie musimy wydzielać dla niej dużo ramu lub pamięci, jednakże w razie umieszczenia np. dużego sklepu na serwerze, niezbędne jest wyodrębnienie większej ilości zasobów.

Obsługa maszyny wirtualnej

Dzięki wirtualizacji istnieje możliwość uruchomienia nawet parudziesięciu systemów. Jest to uzależnione oczywiście od mocy obliczeniowej hosta. Owym hostem jest komputer fizyczny, a uruchomiona na nim maszyna wirtualna to guest (gość), który otrzymuje określone zasoby w postaci RAMu, pewnej ilości pamięci oraz prędkości transmisji danych. Parametry te można ustalić dla każdego gościa osobno.

Typy wirtualizacji

Wyróżniamy dwa typy wirtualizacji. Parawirtualizacja to technika wirtualizacji, w której system operacyjny ściśle współpracuje ze środowiskiem operacyjnym komputera. Proces ten obejmuje obsługę elementów sprzętowych, których obsługa nie współgrałaby z działalnością środowisk wirtualizowanych. Drugi typ to pełna wirtualizacja, w które system operacyjny (guest) ma wrażenie, że działa prawdziwym fizycznym komputerze. W rzeczywistości odwołania zwirtualizowanego systemu operacyjnego (gościa) są przechwytywane przez oprogramowanie wirtualizacyjne.

Wirtualizacja to innowacyjny proces, który przynosi wiele korzyści. Dzięki uniwersalności tego rozwiązania, nie tylko duże firmy, ale także prywatni przedsiębiorcy mogą podnosić jakość świadczonych usług. A to wszystko dzięki niższym kosztom zarządzania, szybszemu dostarczaniu zasobów oraz wyższej dostępności i łatwiejszemu przywracaniu po awariach.