Monitoring CCTV, czyli Closed Circuit Televison, jest stosowanym powszechnie w obiektach użytku publicznego, prywatnych posesjach czy zakładach pracy systemem monitoringu, który w znaczący stopniu podnosi bezpieczeństwo korzystania z obiektu, a to ze względu na swoją wysoką funkcjonalność. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze wiadomości na temat systemów monitoringu CCTV.

Jakie możliwości daje monitoring CCTV?

System wideonadzoru CCTV umożliwia rejestrowanie za pomocą kamer obrazu z obszaru, który znajduje się w ich zasięgu. Kamera przewodowa lub kamera IP Wi-Fi przesyła obraz do monitorów oraz urządzeń rejestrujących, dzięki czemu możliwy jest jego podgląd na żywo lub też zapisywanie w celu odtworzenia go w późniejszym czasie. Monitoring CCTV wykorzystuje się w bardzo wielu rodzajach obiektów, m.in. zakładach przemysłowych, obiektach użytku publicznego czy coraz częściej również na prywatnych posesjach. Tak szerokie zastosowanie zawdzięcza szerokiej funkcjonalności, która obejmuje:

  • odtworzenie zdarzeń, jakie mają miejsce w obszarze znajdującym się w zasięgu kamery;
  • rozpoznanie sprawcy, który dopuszcza się włamania, rozboju czy innego niepożądanego czynu;
  • poinformowanie ochrony obiektu o zagrożeniu, dzięki czemu jej pracownicy mają możliwość podjęcia szybkiej interwencji;
  • monitorowanie urządzeń, np. wind czy mechanizmów schodów ruchomych, które umożliwia informowanie o usterkach pracowników technicznych;
  • kontrola wybranych miejsc w celu wykrywania zachodzących w nich różnego rodzaju nieprawidłowości.

Zastosowanie kamer IP pozwala przesyłać obraz do oddalonych miejsc, np. do siedziby firmy ochroniarskiej, która dzięki temu ma możliwość podjęcia natychmiastowej interwencji.

Z jakich elementów składa się system monitoringu CCTV?

Podstawowym elementem, z jakiego składają się systemy monitoringów, jest oczywiście zestaw Kamer. kamery kompatybilne z systemami CCTV mogą przyjmować różne formy, np. tubowe, kopułowe czy kompaktowe. Każdy rodzaj kamery przystosowany jest do innego wnętrza lub warunków oświetleniowych. Oprócz tego do wyboru są również kamery wykonane w różnej technologii, np. kamera bezprzewodowa Wi-Fi, kamera AHD (analogowa z jakością HD) czy kamery HD-TVI.

Oprócz kamer w systemach monitoringu wykorzystuje się również:

  • monitor do kamer – ważne jest, aby nie stosować zwykłych monitorów komputerowych, ponieważ ich parametry nie są odpowiednie do systemów monitoringu;
  • rejestratory obrazu – przeznaczone do zapisu obrazu przesyłanego przez kamery.

Zaawansowane systemy monitoringu CCTV mogą mieć jeszcze szerszą funkcjonalność. Bardzo cenna jest kompatybilność z komputerem PC, która pozwala przechowywać zarejestrowany obraz na twardym dysku. W natychmiastowej reakcji na pewno pomoże funkcja wykrywania ruchu, a automatyczne powiadamianie operatora monitoringu o zachodzącym zdarzeniu umożliwia podjęcia akcji firmie ochroniarskiej lub poinformowanie jej przez właściciela posesji nawet pod jego nieobecność.